Pendidik Agung dan Murid Teladan

Barangkali setiap orang yang mempelajari mazhab Imam Syafi’i tidak ada yang tidak kenal dengan murid beliau yang bernama Rabi’ bin Sulaiman al Murady. Beliau adalah salah seorang murid terbesar Imam Syafi’i yang sudah berjasa menjadi generasi pelanjut, yang menyebarkan ilmu-ilmu beliau.

Rabi’ mendapatkan rekomendasi istimewa dari Imam Syafi’i sebagai perawi kitabnya. Keulamaannya diakui oleh seluruh orang. Dengan itu beliau berhak menyandang gelar Imam. Terdapat 200 orang murid brilian yang berguru kepada Rabi’ bin Sulaiman, yang menjadi generasi pewaris ilmu Imam Syafi’i.

Continue Reading

Jangan Diam Saja Terhadap Kejahatan

Berapa orangkah yang telah membunuh unta mu’jizat Nabi Shaleh?

Jawabannya: Hanya satu orang saja. Dialah Qudar bin Salif. Manusia paling celaka, yang sangat berani berbuat kejahatan.

( فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر )

“Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya” (al Qamar: 29)

Lalu berapa orang yang ikut serta dalam perencanaan dan yang menggembosi terhadap penyembelihan unta tersebut?

Jawabannya: Sembilan orang saja.

(وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون )

“Dan di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi, mereka tidak melakukan perbaikan”. (an Naml: 48)

Continue Reading

Fase Turunnya Azab Allah Kepada Orang Zalim

Banyak di antara kita yang mengira bahwa Allah akan menurunkan azab kepada orang zalim dengan instan. Segera setelah kezaliman yang ia lakukan. Tapi ini adalah perkiraan yang salah.

Orang zalim itu akan melalui 4 fase yang mesti kita pahami secara baik. Supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah dan putus asa melihat kenyamanan si zalim dalam melancarkan kejahatannya. Berikut adalah penjelasan fase turunnya azab Allah kepada orang zalim.

Continue Reading